Meni
SEMINAR

Oblast javnih nabavki

Banja Luka | srijeda | 13.11.2017 | 11:00h.

Prijavi se
SEMINAR

Oblast javnih nabavki

Poštovani,
Pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnoj stručnoj obuci koja će biti posvećen trenutno najaktuelnijim temama iz oblasti javnih nabavki imajući u vidu da je nedavno usvojen najnoviji podzakonski akt iz ove oblasti – Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke.
Pravilnik reguliše sva važna pitanja o obuci i načinu sticanja statusa službenika za javne nabavke. Takođe su aktuelne izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje trebaju da donesu poboljšanja postojećih zakonskih rješenja, uklanjanje tehničkih nedostataka važećeg zakona i dodatnu harmonizaciju sa EU Direktivama o javnim nabavkama.
Trenutno su u toku aktivnosti oko usvajanja finansijskih planova/budžeta za 2018. godinu. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ugovorni organi su obavezni pripremiti plan nabavki za 2018. godinu. Na ovom seminaru učesnici će biti upoznati sa načinom izrade Plana nabavki, načinom njegove izmjene, te na koji način prevazići probleme koji se javljaju u praksi vezano za planiranje javnih nabavki.

TEME SEMINARA

Usvojen pravilnik o obuci službenika za javne nabavke

 • Ko može pristupiti obuci, šta obuka obuhvata
 • Koliko kandidata iz jednog ugovornog organa može da pohađa obuku
 • Koliko obuka traje, kako se polaže ispit, ko snosi troškove obuke

U toku izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (u kom pravcu će ići izmjene)

 • Objava Planova nabavki svih ugovornih organa na Portalu Agencije
 • Pravilno definisanje okvirnog sporazuma
 • Pojednostavljenje postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda
 • Pojednostavljenje postupka direktnog sporazuma, efikasnija pravna zaštita i dr.

Kako pripremiti plan nabavki za 2018. godinu

 • Kako uspješno pripremiti Plan nabavki za 2018. godinu
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja finansijskog plana/budžeta
 • Šta sa neutrošenim sredstvima iz 2017. godine
 • Kako planirati nabavkе usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama
 • Kako planirati nabavke za koje će se zaključiti okvirni sporazum
 • Kako izmijeniti Plan nabavki, sankcije vezane za propuštanje donošenja Plana nabavki

Najčešće greške u postupcima nabavki uočene kroz momotoring postupka javnih nabavki i preporuke za njihovo otklanjanje

AGENDA

11:00 – 11:10
Pozdravna riječ organizatora
11:10 – 12:10
G-đa Dragana Ribić
12:10 – 12:30
Pauza
12:30 – 13:30
G-đa Dragana Kovačević
13:30 – 14:00
Pauza
14:00 – 15:00
G-đa Dragana Ribić
15:00 – 15:30
Pitanja učesnika

Mjesto održavanja

Banja Luka, hotel Bosna (Piano sala)

Srijeda, 13.11.2017. godine u 11:00h.

Kotizacija

119,00KM + PDV (139,23 sa PDV-om) po učesniku

Molimo Vas da izvršite uplatu na račun:
555-007-00223898-94 (Nova banka a.d. Banja Luka)

Predavači

 • Dragana Ribić
  Dragana Ribić Diplomirani pravnik

  Zaposlena u Agenciji za javne nabavke na mjestu Pomoćnik direktora-Direktor filijale Banja luka. Poslovima javnih nabavki se bavi od 2003. godine. Učesnik je radne grupe koja je izradila prvi Zakon o javnim nabavkama BiH 2004. godine kao i Zakona iz 2014 godine i pratećih podzakonskih akata.
  Ovlašteni je predavač iz oblasti javnih nabavki od 2008. godine od kada je održala veliki broj seminara. Koautor je dva priručnika iz oblasti javnih nabavki : Javne nabavke u BiH i Vodič za praktičnu primjenu ZJN. Redovni je saradnik više stručnih časopisa u kojima ima objavljeno više od 120 stručnih radova o javnim nabavkama. Usavršavanja i specifična iskustva iz javnih nabavki je stekla na brojnim regionalnim i međunarodnim konferencijama u organizaciji SIGMA, University of Birmingham, CEELI institute Prague i dr.

 • Dragana Kovačević
  Dragana Kovačević Diplomirani ekonomista

  Na poslovima javnih nabavke radi više od 10 godina. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na mjestu Načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Certifikovani je trener za Javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine i u prethodnom periodu je održala veliki broj obuka iz javnih nabavki na području BiH. U okviru radnih aktivnosti učestvovala u implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, koji se odnosi na Opštinu Laktaši, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova.
  Aktivno učestvuje u planiranju javnih nabavki, prati provođenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora zaključenih na osnovu provedene procedure javne nabavke. Ima više objavljenih stručnih članaka i izrađenih brošura iz javnih nabavki.

KONTAKT

 • Dragiše Vasića 13, 78000 Banjaluka
 • edukacija@swot.ba
 • +387 51 322 960

Informacije

U okviru kotizacije svi polaznici dobijaju Certifikat o završenom seminaru kao i radni materijal.
Za učešće na seminaru potebno je da popunite obrazac za prijavu i dostavite ga sljedećim putem

edukacija@swot.ba
ili
+387 051 322 961

Više informacija možete dobiti pozivom na

+387 051 322 960