Meni
SEMINAR

Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu

Tuzla | četvrtak | 25.01.2018 | 11:00h.

Sarajevo | petak | 26.01.2018 | 11:00h.

Banjaluka | utorak | 30.01.2018 | 11:00h.

Mostar | petak | 02.02.2018 | 11:00h.

Kotizacija | 145,00KM + PDV (169,65 sa PDV-om) po učesniku

Prijavi se
SEMINAR

Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu

Poštovani,
Obavještavamo Vas da Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Udruženje ekonomista SWOT organizuju jednodnevni seminar namijenjen velikim poreskim obveznicima koji taj status stiču od 01.01.2018. godine.
Seminar će biti posvećen novim informacionim sistema koje uvodi Uprava za indirektno oporezivanje, a prvenstveno uvođenju e-portala i elektronske komunikacije između obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje.

TEME SEMINARA

Registracija korisnika elektronskih usluga

Punomoćnici registrovanih korisnika za e-usluge

Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu

Pitanja i odgovori

AGENDA

11:00 – 11:10
Pozdravna riječ organizatora
11:10 – 12:10
Blok predavanja
12:10 – 12:30
Pauza
12:30 – 13:30
Blok predavanja
13:30 – 14:00
Pauza
14:00 – 15:00
Blok predavanja
15:00 – 15:30
Pitanja učesnika

Mjesto održavanja

Tuzla, hotel Tuzla

četvrtak, 25.01.2018. godine u 11:00h.

Sarajevo, hotel Hills

petak, 26.01.2018. godine u 11:00h.

Banjaluka, hotel Bosna

utorak, 30.01.2018. godine u 11:00h.

Mostar, hotel Mostar

petak, 02.02.2018. godine u 11:00h.

Kotizacija

145,00KM + PDV (169,65 sa PDV-om) po učesniku

Molimo Vas da izvršite uplatu na račun:
571-010-00002540-10
(Komercijalna banka)
primalac: Udruženje Ekonomista RS SWOT

Molim Vas da prilikom dolaska ponesete dokaz o uplati.

Predavači

 • dr Miro Džakula
  dr Miro Džakula direktor UIO

  Miro Džakula rođen je 1960 godine u Čapljini, diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Funkciju direktora Uprave za indirektno oporezivanje obnaša od 2011. godine. Prije toga bio je šef Odsjeka za poreze u RC Mostar, Rukovoditelj Kantonalno-Županijskog poreznog ureda u Mostaru, Glavni federalni inspektor u Kantonalno-Županijskom poreznom uredu u Mostaru, Glavni inspektor općinskog vijeća Čapljina, te šef robnog i materijalnog knjigovodstva i šef računovodstva u nekoliko preduzeća u privatnom sektoru. Od 2005. g. aktivno je uključen u izradi mnogih propisa, a posebno Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o prinudnoj naplati i pravilnika o prinudnoj naplati, Zakona i pravilnika o trošarinama- akcizama. Područje zanimanja u znanstvenoj i stručnoj oblasti su indirektni-neizravni porezi i računovodstvo. Odbranjen doktorski rad sa temom „Računovodstveno tržišni model selektiranja dionica na tržištu kapitala“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, mentor prof.dr.dc. Vinko Belak. Odbranjen magistarski rad sa temom „Model dodane vrijednosti kao osnovica za oporezivanje i procjenu efikasnosti“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, mentor prof.dr.dc. Vinko Belak. Povremeni angažman po osnovu ugovora o djelu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Objavio je više znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te više stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Kroz dosadašnji radni vijek bio je uključen uorrganiziranje, predavanje i učestvovanje na simpozijima i seminarima iz područja zanimanja.

 • Ratko Kovačević
  Ratko Kovačević moderator
  načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju

  Ratko Kovačević diplomirao je ekonomiju 1997. godine na Univerzitetu u Rijeci. Nakon završenog fakulteta radio je kao novinar u riječkom "Novom List", te kao novinar, urednik i voditelj na BHRT-u. U Upravi za indirektno oporezivanje zaposlen je od početka 2005. godine, prvo kao portparol, a od 2011. godine kao načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju.

 • mr Svjetlana Perković
  mr Svjetlana Perković pomoćnik direktora u Sektoru za informacione tehnologije

  Svjetlana Perković, pomoćnik direktora od 2004. godine, rukovodilac Sektora za informacione tehnologije u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO). Nacionalni projekt menadžer za impementaciju novog poreskog softvera u poreski podsistem Informacionog sistema UIO, u okviru čega je i elektronsko podnošenje PDV i PDA prijave. Nacionalni projekt menadžer za uvođenje EU provoznog sistema-NCTS u carinski podsistem Informacionog sistema UIO, u okviru čega je elektronsko podnošenje provozne prijave izmešu 33 zemlje članice Konvencije o zajedničkom provozu. Nosilac aktivnosti vezanih za dobijanje odobrenja za izdavanje digitalnog sertifikata poslovnoj zajednici BiH za pristupanje Informacionom sistemu UIO. Učesnik u implemenatciji velikog broja projekata u UIO, finansijski podržanih od strane EU. Magistrirala na temu „Uloga i značaj PDV-a u fiskalnoj politici BiH“.

 • Dejan Radić
  Dejan Radić šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika RC BL

  Dejan Radić, rođen je 04.06.1975. godine u Banja Luci. Završio je Ekonomski fakultet u Banja Luci, a postdiplomske studije na Univerzitetu West of England u Velikoj Britaniji. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u poreskim administracijama, a u Upravi za indirektno oporezivanje radi od 2005. godine. Objavio je nekolicinu stručnih radova iz oblasti oporezivanja i poreske politike, a posebno se bavi problematikom oporezivanja poreza na dodatu vrijednost i metodološkim aspektima kontrole i poreskog nadzora. Idejni je tvorac pilot-projekta "E-kontrola", koji podrazumijeva uvod u horizontalni monitoring.

 • Milica Vidović
  mr Milica Vidović šef Odsjeka za obradu poreskih prijava

  Milica Vidović rođena je 01.09.1985. godine u Trebinju. Doktorant je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na kojem je stekla zvanja magistra ekonomskih nauka i diplomiranog ekonomiste. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 01.09.2009. godine na poslovima stručni saradnik za reviziju i kontrolu, stručni saradnik za obradu poreskih prijava, viši stručni saradnik za poslove registracije, stručni savjetnik za analizu i upravljanje rizicima. Od 04.05.2017. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze, Uprave za indirektno oporezivanje. Udata je i majka jednog djeteta.

 • Jasmina Hrustanović
  Jasmina Hrustanović viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreskih obveznika

  Jasmina Hrustanović, rođena je 03.01.1978. godine u Mrkonjić Gradu. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 2005. godine, na poslovima viši stručni saradnik u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika Banja Luka.

 • Kosta Đukanović
  Kosta Đukanović stručni savjetnik za praćenje Jedinstvenog računa

  Kosta Đukanović rođen 28.02.1984. godine u Banjoj Luci. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, steko zvanje diplomiranog ekonomiste. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 01.09.2009. godine na poslovima stručni saradnik za poslove analize, viši stručni saradnik za praćenje Jedinstvenog računa. Od 10.11.2014. godine obavlja poslove stručnog savjetnik za praćenje Jedinstvenog računa.

KONTAKT

 • Dragiše Vasića 13, 78000 Banjaluka
 • edukacija@swot.ba
 • +387 51 322 960

Informacije

U okviru kotizacije svi polaznici dobijaju Certifikat o završenom seminaru kao i radni materijal.
Više informacija možete dobiti pozivom na

+387 051 322 960